Вручения знаков отличия комплекса ГТО за I квартал 2023 г.

Фото с вручения знаков отличия комплекса ГТО за I квартал 2023 г. на Дне физкультурника.